MP Lok Sabha


Shri Kaushlendra Kumar
Constituency- Nalanda, Bihar


Shri Santosh Kumar
Constituency- Purnia, Bihar